Certifikát HACCP

Certifikát shody systému kritických bodů (HACCP) s požadavky normativního dokumentu „Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů“ (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci“.